Dersler

HTML DERSLERİ

Videolardaki anlatım listesi aşağıda olduğu gibidir. Videolar yayınlandıkça konulara ait linkleri kullanabilirsiniz.

 1. HTML’e (Hyper Text Markup Language) Giriş

  • Network (Ağ) ve Tarayıcıların Çalışma Mantığı
  • Kodlama ve Yazım için Efektif, Uygun Editörün (IDE) Seçimi
  • HTML Kabuğu ve Etiketleri
  • İlk Kodun Yazılması
 2. Temel HTML Etiketleri

  • Yorum Satırları <!–     –>
  • Başlık Etiketi <h1></h1>…..<h6></h6>
  • Paragraf <p></p>
  • Horizontal Rule (Yatay Çizgi/Kural) <hr> ve The Line Break (Satır Arası) <br> Etiketleri
 3. HTML Etiketlerin Özellikleri ve Değerlerinin Kullanımı

  • Etiket Özelliği (Niteliği) Nedir?
  • Etiket Özellik Değerleri Nedir?
 4. HTML Karakter/Biçim Etiketleri

  • Kalın / Bold  <b></b>
  • Güçlü / Strong <strong></strong>
  • Eğik / Italic <i></i> veya <em></em>
  • Büyük / Big <big></big>
  • Küçük / Small <small></small>
  • Altçizgi / Underline <ins></ins> veya <u></u>
  • ÜstüÇizili / Strike-Through <del></del> veya <strike></strike> (HTML5 strike etiketini desteklemez)
  • Kod / Code <code></code> veya <pre></pre>
 5. HTML Listeleme Etiketleri

  • Sıralı Listeler / Ordered Lists <ol></ol>
  • Sırasız Listeler / UnOrdered Lists <ul></ul>
  • Açıklama Listeleri / Description Lists <dl></dl>
  • Şartları Tanımlama / Define Terms <dt></dt>
  • Her Şartı Açıklama / Describes Each Terms <dd></dd>
  • Liste <li></li>
 6. HTML’de Bağlantılar ve Linkler

  • URL Bağlantıları ve Linkleri
  • Dosya Bağlantıları ve Linkleri
  • Sayfa İçi Bağlantılar ve Linkler
 7. HTML Tablo İşlemleri

  • Tablo Etiketi ve Tablo Oluşturma
  • Tablo Başlığı Etiketi / Table Header <th></th>
  • Tablo Satırları Etiketi / Table Rows <tr></tr>
  • Tablo Hücre İçeriği / Table Data <td></td>
  • Colspan ve Rowspan Özellikleri
  • Cellpadding ve Cellspacing Özellikleri
 8. HTML’de Resim (img) etiketi

  • Resim <img> Etiketi
  • Usemap Özelliği
  • Genişlik (width) ve Yükseklik (Height) Özellikleri
  • Area Etiketinde Shape, Coords, ve Href Özellikleri
 9. HTML’de Form İşlemleri

  • Fieldset <fieldset></fieldset> Etiketi
  • Legend <legend></legend> Etiketi
  • Form Etiketi <form></form> Etiketi, “Action”, “Method”, “Enctype” Özellikleri ve Değerleri
  • Input <input> Etiketi ve Type Özelliği
  • Form Etiketleri İçinde “name” özelliği ve önemi
  • Input Etiketi Type Özelliği “text” Değeri
  • Input Etiketi Type Özelliği “radio” Değeri
  • Input Etiketi Type Özelliği “checkbox” Değeri
  • Input <input> Etiketi Placeholder ve Value Özellikleri
  • Textearea <textarea></textarea> Etiketi
  • Select Etiketi <select></select> ve Option <option></optiton> Etiketi ve Özellikleri
  • Input Etiketi Type Özelliği “file” Değeri
  • Input Etiketi Type Özelliği “password” Değeri
  • Input Etiketi Type Özelliği “submit” Değeri
 10. Iframe ve Video İle Çalışmak

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com