HTML Dersleri Ders#3 | HTML Etiketleri Özellik ve Değerleri

HTML Dersleri Etiket Yapıları

HTML Etiketlerinin Yazım Şekli

Html içinde <body> etiketinin içinde kullanılacak olan bütün html etiketleri bir özellik ve bu özelliğe ait değer taşıyabilir. Kısaca etiket kullanım şekli aşağıda olduğu gibidir. Etiketlerin özellikleri etiketin ne olduğuna göre değişiklik gösterir.

<etiket özellik1=“değer1” özellik2=“değer2”> İçerik </etiket>

Örnek verecek olursak;

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
</head>
<body>
	<form action="index2.html" method="get">
		Adı : <input style="border-color:red;" type="text" name="adi" placeholder="Adınızı Yazınız">
	</form>
</body>
</html>

Örnek çıktısı;

Adı :

 

Yukarıdaki örneği incelediğimizde bir form etiketi ile form alanı oluşturulmuş. Form etiketi içerisine “action” isminde bir özellik verilmiş ve bu özelliğe “index2.html” ismi verilmiş. Ayrıca aynı etiket içinde ismi “method” olan başka bir özellik tanımlaması yapılmış ve “get” özelliği atanmış. Bir alt satırda “input” etiketi kullanılmış ve “style”, “type”, “name” ve “placeholder” özellikleri verilmiştir.

Özelliklerin aldığı değerler incelendiğinde; style özelliğine “border-color:red;” değeri verilerek örnek çıktısında metin yazılacak bölümün çerçevesinin kırmızı renk aldığı görülmekte, type özelliği “text” değeri alması sebebiyle bu metin alanının oluştuğunu unutmayınız. Daha sonraki derlerimizde name özelliğinin görevini HTML’de Form İşlemleri konulu dersimizde daha detaylı olarak göreceksiniz. Placeholder özelliği ilede bu metin kutusunun içine sanal bir değer olarak girilen “Adınızı yazınız” kelimeleri belirtildi.

Konu anlatımlı videomuzu izlemek için tıklayınız.

Bir önceki “HTML Dersleri Ders#2 | Temel HTML Etiketleri” konulu yazımı okumak için tıklayınız..

Olmalısın giriş yapmış yorum yazmak için

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com