HTML Dersleri Ders#3 | HTML Etiketleri Özellik ve Değerleri

HTML Etiketlerinin Yazım Şekli Html içinde <body> etiketinin içinde kullanılacak olan bütün html etiketleri bir özellik ve bu özelliğe ait değer taşıyabilir. Kısaca etiket kullanım şekli aşağıda olduğu gibidir. Etiketlerin özellikleri etiketin ne olduğuna göre değişiklik gösterir. <etiket özellik1=“değer1” özellik2=“değer2”> İçerik </etiket> Örnek verecek olursak; Örnek çıktısı; Adı :   Yukarıdaki örneği incelediğimizde bir form […]

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com